Отапливаемая площадь – 320 кв.м

Котел – ” Viessman Vitogas 100-F ” (60 кВт)

Дата начала работ – 03.03.15

Дата врезки – 07.10.15